Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

วัน เดือน ปีข่าว
24 มิ.ย. 57ในปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนในระดับมัธยมปีที่ 3 ที่จบการศึกษาเข้าศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ดังนี้ 1.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ จำนวน 6 คน 2.วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ จำนวน 1 คน 3.วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ จำนวน 3 คน 4.เรียนต่อระดับมัธยมปีที่ 4 ต่างจังหวัด จำนวน 2 คน 5.โรงเรียนอุดมศึกษาลำลูกกา จำนวน 1 คน 6.วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญจะ จำนวน 2 คน 7.โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา จำนวน 3 คน
24 มิ.ย. 57ในปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนในระดับชั้นประถมปีที่ 6 ที่จบการศึกษาเข้าศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ดังนี้ 1.ศึกษาต่อโรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา จำนวน 4 คน 2.โรงเรียนบดินทร์เดชา 2 จำนวน 1 คน 3.โรงเรียนสตรีวิทยา 2 จำนวน 3 คน 4.โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ จำนวน 1 คน 5.โรงเรียนสารวิทยา จำนวน 6 คน 6.โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 จำนวน 2 คน 7.โรงเรียนหอวัง จำนวน 1 คน 8.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน จำนวน 3 คน 9.โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จำนวน 3 คน 10.โรงเรียนนวมินราชูทิศ จำนวน 1 คน 11.โรงเรียนอัมพรไพศาล จำนวน 1 คน 12.โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา จำนวน 3 คน 13.โรงเรียนสารสาสน์สายไหม จำนวน 1 คน
24 มิ.ย. 57สวัสดีคะ! ทางโรงเรียนยินดีต้อนรับ รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ตรียมอนุบาล-มัธยม 3 ติดต่อด่วนที่คุณครูเปา 085-8114463 หรือห้องธุรการ 02-5210586 ****รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุด****
8 ต.ค. 56โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยาได้รับใบประกาศนียบัตรว่า เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย "ดีมาก" และ ระดับขั้นพื้นฐานการศึกษา "ดีมาก" ในปี 2556 จาก เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เชิญชมภาพรางวัลอันทรงเกียรติวุฒิบัตรของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์สช.ในระดับดีมากคะ)
5 ต.ค. 56คุณครูโรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยาทุกท่านได้รับการอบรม เรื่องพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ (เปิดชมภาพได้ในเมนูกิจกรรมโรงเรียนคะ)

 


เปิดรับสมัครตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3

รับเลี้ยงเด็กเป็นรายวัน

ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผู้ปกครองดูแลที่บ้าน ตั้งแต่อายุ 1 ขวบครึ่ง – 3 ขวบ ท่านผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ เบอร์โทร 02-5210586 มีค่าใช้จ่ายรายวัน 250 บาท (ค่าใข้จ่ายรวมค่าอาหารว่าง นม และอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว)

โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยาเข้าร่วมโครงการเรียนฟรี 15 ปี
ตามนโยบายของรัฐบาล และดื่มนมฟรีทุกระดับชั้น

 


วิชาภาษาอังกฤษเสริม (Listening, Speaking, Reading) by Mr.Atti Lux

Mr.Atti Lux ครูต่างชาติจากยุโรปที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษโดยตรง
ครูท่านนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี สำเนียงถูกต้อง ฟังเข้าใจง่าย ซึ่งจะเน้นการสนทนาเป็นพิเศษ (Conversation) ฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการโต้ตอบภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเต้นเข้าจังหวะกับเพลงภาษาอังกฤษ เล่นเกม และอื่นๆอีกมากมาย ที่ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกรักภาษาอังกฤษมากขึ้น และไม่ยากอย่างที่คิด


วิชาคณิตคิดเร็ว By Dr.A

ดร.วิสิฏฐ์ วงศ์สุทธิธรรม
ท่านจบการศึกษาปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เชี่ยวชาญในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทั้งเรื่องโจทย์เลขแบบคิดวิเคราะห์
และเทคนิควิธีการคิดเลขลัดแบบง่ายๆ
ทำให้นักเรียนสามารถตะลุยโจทย์ปัญหาได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ววิชาดนตรี


เริ่มสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 สอนตั้งแต่พื้นฐานตัวโน้ต จนถึงมัธยมศึกษา ซึ่งสอนตามช่วงอายุที่เด็กพึงจะต้องเรียนรู้ มีหนังสือดนตรีประกอบการเรียน เครื่องดนตรีที่รองรับนักเรียนทุกคน สนุก และเพลิดเพลิน
ทำให้นักเรียนเกิดการรักเสียงดนตรี และมีอารมณ์สุนทรีย์

วิชาเทควันโด


เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ป้องกันตัว ช่วยให้มีไหวพริบ
สร้างสมาธิ ฝึกระเบียบวินัย และฝึกความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

 


  | หน้าแรก | แนะนำโรงเรียน | หลักการและแนวคิด | ผู้บริหาร | หลักสูตร |สมัครเรียน |ติดต่อเรา |